Jak se spojit?
Jednatel:
Ing. Hana Kratochvlov
tel.:416 535634
fax.:416 535635
mobil: 606 636 136
IO:00524883
Kde ns najdete?
Dvokova 1028
Lovosice
410 02
GPS: 5031'13.642"N, 142'51.84"E
Rychl odkazy

O firm

Eximpotrans s.r.o. je firma zabvajc se vrobou plastovch obal s irokou klou vyuit. Vyrbme obaly rznch formt a objem, to umouje pokrt vtinu poteb i tch nejnronjch odbratel.

provozovna eximpotrans provozovna eximpotrans

Lisovn plast je provdno vstikovac technologi, co v kombinaci se kolenm personlem a dlouholetmi zkuenostmi zajiuje vysokou kvalitu vech produkt. Za dobu sv 18-ti let existence jsme si zskali mnoho zkaznk, kte ji adu let oceuj nae sluby.

Portfolio vroby

Primrn se nae spolenost zamuje na vrobu obal, kter maj znan univerzln vyuit. Nae obalov technika se vyuv jak v potravinstv (kde je kladen vysok draz na istotu a dodrovn norem), tak v odvtvch jako je chemick prmysl. Mezi nae nejdanj vrobky pat vdra a plastov misky. Dal slubou, kterou poskytujeme je opracovn kov a prava nstroj brouenm. Jednotliv produkty si mete v klidu prohldnout v on-line katalogu. Pi vaich pochybnostech o vhodnosti pouit naich obal pro konkrtn el ns kontaktujte a vyuijte zdarma monosti konzultace Vaich poteb s odbornkem.

Pe o zkaznky

Krom kvalitnch vrobk, kter jsou bn dodvny v nejkratch monch lhtch, Vm nae firma nabz rozen systm pe o zkaznky, ponaje ptelskm prostedm, kone monost spoluprce pi vaich podnikatelskch innostech. Nabzme bezplatn zhodnocen Vaich poteb a navren nejefektivnjsho een (optimalizace nkladovho a logistickho hlediska). Proto se ns v ppad nejasnost nebojte nezvazn kontaktovat a zeptat.

provozovna eximpotrans provozovna eximpotrans